29 August 2021

เกี่ยวกับเรา

Tempo แปลว่าจังหวะ เพราะเราเชื่อว่าข่าวเหมือนกับจังหวะที่เกิดขึ้นให้เราพบเห็นมากมายในชีวิต เร็ว ช้า ปานกลาง เรื่องราวมากมายพรั่งพรูให้ผู้อ่านทุกท่านได้พบเห็น

เพราะข่าวสารอยู่รอบตัวเรา

และเราเชื่อมั่นว่าข่าวที่ดีต้องมาจากการทำงานที่เปี่ยมล้นด้วยพลังและคุณภาพ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำหน้ามากขึ้น ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญของสำนักข่าว ข้อเท็จจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากข้อมูลที่ได้รับมีมากขึ้น แต่ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ

เรานำเสนอเรื่องราว หากผิดและพลาด เราจะรีบแก้ไข เพื่อผดุงซึ่งความน่าเชื่อถือไว้เสมอ ด้วยหลักการ Trust & Truth

ร่วมก้าวไปกับเรา จังหวะของ Tempo จะเติบโตไปเรื่อย ๆ ร่วมกับผู้อ่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุกท่าน เราจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนครับ