วันที่1กุมภาพันธ์ เพื่อนที่เคยอยู่ในคุกช่วงเดียวกับนายอภิชัย องค์วิศิษฐ์ หรือ ไอซ์ หีบเหล็ก เล่าว่าสมัยอยู่ในเรือนจำไอซ์จะใช้ยาB5 เป็นประจำและพกติดตัวเสมอ ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาบรรเทาอาการข้างเคียงจากการกินยาทางจิตเวชโดยเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ถ้าหากกินยานี้เกินขนาด จะมีอาการหลอนและไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป แต่จะส่งผลให้คนกินมีความสุข หากไปผสมกับยาตัวอื่นจะทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม แต่จะเกิดอาการประสาทหลอนได้

ทั้งนี้ไอซ์ หีบเหล็กมักจะใช้ยานี้ระงับอารมณ์ของตัวเอง เวลาใจร้อนเอาแต่ใจ แต่พอใช้บ่อย ๆ จึงมีอาการประสาทหลอนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งยาชนิดนี้ทางแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังตัวยาชนิดนี้แล้ว