วันที่ 8 ตุลาคม จ.ตรัง ที่โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตังได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ผสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” ระหว่าง นายสิทธิโชคดิ์ พัฒนากิตติพิทยา ตำแหน่ง Provincial Operations Manager บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายผจง สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

ด้วยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับระบบการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเกิดเป็นแนวคิด“ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล”ซึ่งประสานการทำงานผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาและบุคลากรในอนาคต และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” ที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา อีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ True Virtual World หรือ True VWORLD ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของกลุ่มทรู โดยรวมทุกฟังก์ชันที่เข้าใจทุกความต้องการของแวดวงการศึกษามาไว้ในที่เดียว

นายผจง สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว กล่าวว่า ตามปกติทางโรงเรียนก็มีการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้ว แต่เมื่อได้ลองใช้แอพ VLEARN และลองพิจารณาดูพบว่าแอพดังกล่าวมีฟังค์ชั่นค่อนข้างครอบคลุม ไม่ต้องแยกใช้หลายโปรแกรม สร้างความสะดวกให้กับทั้งคุณครูผู้สอน นักเรียน ส่วนตัวเชื่อว่าแอพนี้จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการหาความรู้เพิ่มเติมได้ เพราะมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เช่น หมวดคลังบทเรียน คลังข้อสอบเป็นต้น ขอขอบคุณกลุ่มทรูคอเปอเรชั่นที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอด ในหลายเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เราเห็นถึงความตั้งใจที่ทางกลุ่มร่วมกันจัดการศึกษาให้เด็กมีความเสมอภาคในการเรียน สามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้อย่างทั่วถึง

ด้านนายสิทธิโชคดิ์ กล่าวว่า วันนี้มาเซ็น MOU กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ใช้ซิมเพื่อที่จะเข้าแพลตฟอร์ True VLEARN โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำทีมมารับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ประชุมเรียน วัดผลหลังการเรียน  และอีกหลายอย่างซึ่งสามารถทำได้ในแอพเดียว ซึ่งในจ.ตรัง ทางกลุ่มทรูได้ช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆหลายโครงการ ทั้งทรูปลูกปัญญา ทำมาแล้วในอ.กันตังและรัษฎา  และพร้อมช่วยเหลือเพื่ออนาคตการศึกษาเด็กทุกคนจะได้เรียนกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม