วันที่ 26 กรกฎาคม ที่จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเดินทางเป็นประธานเปิดชมรมคนรักมวยไทย จ.ตรัง และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร โดยมีนายทรงศักดิ์ สังขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เป็นประธานชมรม และสมาชิกชมรมจำนวน 200 คนและประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศความสนุกสนาน และคึกคัก กับการลุ้นผลการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยรางวัล  

สำหรับชมรมคนรักมวยไทย จ.ตรัง จัดขึ้นเพื่อ 1.ช่วยเหลือเยียวยานักมวยหรือคนในวงการมวยของจังหวัดตรังที่เป็นสมาชิกชมรม ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย นอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป จะได้รับกระเช้าและเงินบำรุงขวัญ 3,000 บาท 

2. ในกรณี สมาชิกเสียชีวิต จะได้รับการวางพวงหรีด และเงินทำบุญ 5,000 บาท กรณีครอบครัว สมาชิกหมายถึง พ่อแม่ ภรรยา บุตร เสียชีวิตจะวางพวงหรีดพร้อมเงินทำบุญ 3,000 บาท 3. จะสนับสนุนส่งเสริม มวยไทยในจังหวัดตรังใครจัดมวยทางชมรม จะมอบเงินสมทบ 2,000 บาท จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬามวยไทยทั้งอดีต และปัจจุบันรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวมวยไทย ได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยในจังหวัดให้เกิดความรัก ความสามัคคี และ ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด