วันที่ 4 มกราคม พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ให้ พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าวหลังปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่จนเกิดการแพร่โควิด-19 โดยให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.ภ.2 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.จันทบุรีอีกหน้าที่หนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง