วันที่ 25 มกราคม พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) เปิดเผยถึงกรณี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. ไปปฏิบัติงานที่ ศปก.ตร. ว่า ภายหลังจาก พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ ได้รับคำสั่งก็เดินทางมารายงานตัวลงและบันทึกประจำวันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม เวลาประมาณ 12.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจาก พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตนก็ได้มอบหมายให้ทำงานด้านรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่รายงานมายัง ศปก.ตร. เพื่อเสนอให้ผบ.ตร. รับทราบและมีคำสั่งพิจารณาสั่งการในเรื่องต่างๆ 

ซึ่งการทำงานของ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ จะต้องลงชื่อเข้าทำงาน เข้า-ออกทุกวันตามเวลาราชการ โดยในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม คงจะได้เริ่มทำงานอย่างจริงจัง