วันที่ 15 กกรกฎาคม นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่าโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง 1 ราย ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กรกฎาคม ว่าวันที่ 7-10 กรกฎาคม ได้นำบุตรของตนเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไปจังหวัดระยองโดยเข้าพักที่โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง และวันที่ 13 กรกฎาคม ได้มาส่งนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งในสัปดาห์ที่ 13-17 กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเลขที่คู่ต้องมาโรงเรียน

ทางผู้ปกครองได้รับทราบข่าวจากการประกาศของนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษกศบค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นทหาร ลูกเรือเครื่องบินทหาร สัญชาติอียิปต์ อายุ 43 ปี จากการสอบสวนข้อมูลพบว่าผู้ปกครองซึ่งเป็นบิดาทำงานที่จังหวัดระยอง บิดามารดาได้นำบุตรเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เวลา 21.30 น. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ถึงที่พักโรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เวลา 01.00 น. และออกเดินทางกลับเวลา 13.00 น. ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม

โดยวันที่ 8 กรกฎาคมได้รับประทานอาหารเช้าเวลา 7.00 น. ที่โรงแรมอาหารกลางวัน 12.00 น. ที่มาบตาพุด อาหารเย็น 20.00 น. ในห้างแสงทอง วันที่ 9 กรกฎาคมรับประทานอาหารเช้า เวลา 8.00 น. ที่โรงแรมอาหารกลางวัน 12.00 น. ที่มาบตาพุด อาหารเย็น 17.30 น. ร้านอาหารในตัวเมืองระยอง วันที่ 10 กรกฎาคมรับประทานอาหารเช้าเวลา 9.00 น. ที่โรงแรม อาหารกลางวัน 15.00 น. ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ที่พัก อาหารเย็น 18.30 น. ร้านอาหารแถวมาบยายเลีย พัทยา

ผู้ปกครองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมขอลา เพื่อให้นักเรียนหยุดพักสังเกตอาการ เมื่อโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยรับทราบข้อมูลจึงประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน และมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 8.00-09.50 น. ให้แต่ละห้องเรียนทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อ

เบื้องต้นวันนี้โรงเรียนประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นการภายใน เพื่อให้ครูและบุคลากรทำความสะอาดโรงเรียนพร้อมทั้งฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 100%

ขณะที่ ดร.วรรณวิภา สุทธเกียรติ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ช่วงเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการสอนเดิมจัดสลับนักเรียนเลขที่คู่และนักเรียนเลขที่คู่ต่างสัปดาห์กัน โดยสัปดาห์วันที่ 13-17 กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเลขที่คู่มาเรียน

ส่วนสัปดาห์วันที่ 20 – 24 กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเลขที่คี่มาเรียน ดังนั้นนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคนดังกล่าวเป็นนักเรียนเลขที่คู่ และผู้ปกครองให้หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อกักตัวดูอาการ โรงเรียนจึงกำหนดให้นักเรียนเลขที่คู่หยุดเรียนในวันที่ 16-17 กรกฎาคมและจะมาเรียนอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคมส่งผลให้นักเรียนเลขที่คู่ทั้งหมดหยุดโรงเรียนจำนวน 14 วันติดต่อกัน เพื่อเป็นการสังเกตอาการ ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนกลุ่มนี้

ดร.วรรณวิภา กล่าวต่อว่า โดยวันที่ 16-17 กรกฎาคมได้สลับตารางการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site) นักเรียนเลขที่คู่ทั้งหมดหยุดการเข้าชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนสลับตารางเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเพื่อนนักเรียนร่วมห้องเรียนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำควรดำเนินการสังเกตอาการ 14 วัน

ในขณะที่นักเรียนเลขที่คู่ห้องเรียนอื่น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ถือเป็นกลุ่มที่ควรดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังปกติ ส่วนตารางเข้าชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนของนักเรียนเลขที่คู่ โรงเรียนจะนำไปจัดในเดือนสิงหาคมให้มาเข้าชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนในจำนวนวันที่เท่าเทียมกับนักเรียนเลขที่นักเรียนเลขที่คี่ และให้นักเรียนเลขที่คี่ทั้งหมดสลับมาเข้าชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนแทน เพื่อบริหารเวลาเรียนในภาคเรียนนี้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องชดเชยการเรียนในวันอาทิตย์

ทั้งนี้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนได้มีจุดคัดกรองครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อวัดอุณหภูมิ ตรวจการสวมหน้ากากอนามัยบริเวณทางเข้าโรงเรียน ซึ่งได้เปิดให้นักเรียนเข้าได้ 2 ประตูบริเวณประตูด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียน, โรงเรียนได้จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอร์อย่างเพียงพอ, โรงเรียนจุดโต๊ะเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคมห้องเรียนละ 20-25 ตัว, และจัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ, และแบ่งเวลาพักรับประทานอาหารเป็น 3 รอบ รอบละ 1 ระดับชั้น ห้องละ 20-25 คน เพื่อลดความแออัดในการใช้โรงอาหารและการพักบริเวณรอบโรงเรียน นอกจากนี้ครู บุคลากร และนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดในวันนี้ทางโรงเรียนได้ประสานสำนักงานเขตพญาไทมาร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน นอกจากนี้ได้มีเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนต่างๆ ทุกห้องเรียนตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. อีกด้วย