ระยะนี้ได้ยินข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับ….รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคนพ้นโทษมาก่อเหตุซ้ำ

ชวนให้ผมนึกถึงความรู้ตอนมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่กรมตำรวจนิวยอร์ก จึงนำความรู้เหล่านั้นมาประมวลผลและออกแบบเป็นแผนภาพสรุปเขียนให้ประชาชน เข้าใจแบบง่ายๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ลดความเสี่ยงภัยจากอาชญากรรม

การนี้ ผมได้นำความรู้ที่ผมมีมาปรึกษาแนวทางการนำเสนอร่วมกับ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอนวิชาอาชญาวิทยาด้วย

สรุปออกมาเป็นทฤษฎีประยุกต์ว่าด้วยสามเหลี่ยมสัมฤทธิผลของอาชญากรรม และวิธีลดความเสี่ยงภัยจากอาชญากรรม

แถมคำขวัญว่า “เพิ่มความระวัง – ไม่สร้างโอกาส – ไม่พลาดไปเป็นเหยื่อ” ครับ

หวังว่าความตั้งใจนี้จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยให้รอดพ้นจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ ในช่วงปีใหม่นี้ ได้บ้างไม่มากก็น้อย

ใครได้อ่านโพสต์นี้แล้วช่วยกันเผยแพร่ออกไป น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องร่วมสังคมไทยครับ

สวัสดีปีใหม่ 2563 ครับ

พ.ต.ต.ชวลิต น้ำใจสัตย์ สว.กก.3บก.ปอศ.

#ลดเสี่ยงภัยอาชญากรรม
#ตัดวงจรอาชญากรรม