วันที่11มีนาคม นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่าวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย 

รายแรกคือตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 21 ปี เข้ารพ.รัฐแห่งหนึ่ง วันที่ 8 มี.ค. โดยมีไข้ มีน้ำมูก  รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 40 ปี ทำงานสุวรรณภูมิ เช่นเดียวกัน แต่อยู่คนละจุด ป่วยเมื่อวันที่ 7 มี.ค. เข้ารพ.เอกชน 9 มี.ค. ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ทั้ง 2 รายมีการทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ มีโอกาสสัมผัสสัมภาระที่ผ่านมือหลายคน เช่น พาสปอร์ต

รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทเอกชน มีไข้ ปวดกล้ามเนื่อ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. และไปรพ.เอกชน วันที่ 27 มี.ค. และวันที่ 2 มี.ค. เอ็กซเรย์พบปอดอักเสบ ตรวจเชื่อพบไวรัสโควิด ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร รายนี้ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ไม่มีการสัมผัสนักท่องเที่ยว เท่ากับมีการติดเชื้อในประเทศ แต่ภาระงานมีการติดต่อกับคนต่างชาติ ตรวจคนใกล้ชิดยังไม่พบเชื้อ

รายที่ 4 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี กลับจากเกาหลีใต้ ไป รพ.เอกชน ไข้ ไอ น้ำมูก เมื่อวันที่ 8 มี.ค และตรวจพบเชื้อฯ ขณะนี้ส่งต่อรักษาที่ รพ.นพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 10 มี.ค.

รายที่ 5 เป็นชายไทย 40 ปี กลับจากญี่ปุ่น 25 ก.พ ขณะที่อยู่ที่นั่นเกิดอุบัติเหตุล้มข้อมือแตก เข้ารพ.ในกทม. พบเชื้อ 

และรายที่ 6 เป็นผู้ป่วยชายสิงคโปร์ อายุ 36 ปี เป็นเจ้าของกิจการในไทย ที่โรงแรมออลซีซัน ป่วยไข้ ไอ ตรวจพบเชื้อฯ วันที่ 9 มี.ค. ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร เป็นคนต่างชาติ อยู่ในเมืองไทยยาวกว่าระยะฟักตัวของโรค แต่งานมีการติดต่อคนต่างชาติ 

สรุปประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 59 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 34 ราย ยังอยู่รพ. 24 ราย อาการหนัก 1 ราย