เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มกราคมที่ลานจอดรถห้างแม็กโคร ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางพราน เขตบางบอนพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานกิจกรรมการติดสติกเกอร์หน้ารถบรรทุกและรถสาธารณะจำนวน 900 คัน เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นควันมลพิษ นับเป็นหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่จะร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ทั้งนี้ได้พบว่าปัญหามลพิษในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่นั้น มีต้นตอมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองรวมถึงการใช้รถยนต์ดีเซล ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ก็นับเป็นจุดหนึ่งที่มีค่าควันพิษสูงขณะที่มลพิษในต่างจังหวัดจะมาจากการเผาพืชไร่การเกษตร 

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะต่างๆ มาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจังซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมร่วมมือร่วมใจ จอดรถดับเครื่อง ลดเรื่อง PM 2.5ไม่ขับรถควันดำ ติดสติ๊กเกอร์รถสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และมีจิตสำนึกช่วยกันป้องกันแก้ไขจะเป็นการกระตุ้นความรับผิดชอบของผู้คนในสังคมได้อย่างดี