วันที่ 13 มีนาคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการรองรับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโรวิด-19 ครั้งที่ 2/2563 

ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูม ที่ ศปก.ตร. เป็นศูนย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง มีการประชุมทุกวันเวลา 10.00 น. และให้ตั้งคณะกรรมการย่อยในการดูแลแยกเป็นเรื่องต่างๆ ทุกส่วนราชการของ ตร. เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การเตรียมการด้านการแพทย์ การเตรียมการอพยพ และกรณีการเยียวยาต่างๆ พร้อมประสานส่งข้อมูลให้กับศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาลก่อนเวลา 20.00 น. ทุกวัน และมอบหมายให้พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เป็นผู้ประสานงาน การให้ข้อมูลด้านข่าวขอให้ผ่านจากทีมโฆษกของตร. สตม. ปอท. และแพทย์ รพ.ตำรวจเป็นหลัก เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง 

สำหรับความพร้อมของ รพ.ตำรวจ ได้จัดเตรียมไว้ 1 ชั้น สำหรับคัดแยกโรค และเตรียมอาคารเพิ่มไว้สำรอง หากมีคนเข้ามารักษาเยอะ และเตรียมพื้นที่คัดแยกผู้ต้องสงสัยติดเชื้อทางเดินหายใจเพิ่มเติมด้วย 

หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิกวีซ่า ประเทศจีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี และ 2 เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และ ฮ่องกง ทำให้ผู้ที่จะเดินทางจากประเทศเหล่านี้จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าประเทศไทย คือ มีใบรับรองแพทย์ และ ข้อมูลการกักตัว และต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้สถานฑูตและสายการบินพิจารณา ก่อนจะอนุญาตให้เข้ามาในประเทศ 

เชื่อว่าหากใช้มาตรการนี้จะทำให้ความเสี่ยงของบุคคลที่มีเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศลดน้อยลง ส่วนคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จะผ่านการตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียด ก่อนนำส่งกลับภูมิลำเนา กักตัวที่บ้าน 14 วันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบส่วนตำรวจจะสนับสนุนการปฎิบัติงานทุกกรณี ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายต่อไป