วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจเสียงประชาชนต่อโรคโคโรนาไวรัส ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  59.6 ระบุว่า ช่วงเวลาของการระบาดโรคโคโรนาไวรัสจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ 

ในขณะที่ร้อยละ 40.4 ระบุว่าจะระบาดอีกนาน เป็นช่วงระยะยาว เมื่อถามถึงความตื่นตัวดูแลสุขภาพมากขึ้นช่วงโรคระบาด พบว่า ร้อยละ 87.7 ระบุว่า ตื่นตัวดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงคนหนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว เวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นต้น และร้อยละ 12.3 ระบุว่า เฉย ๆ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ไม่ตื่นตัวอะไร 

เมื่อกล่าวถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ กระทรวงสาธารณสุขไทย ร้อยละ 57.9 ระบุว่า เชื่อมัน ร้อยละ 42.1 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น  ในส่วนความเห็นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขในการทำงานแก้ปัญหาโรคระบาดโคโรนา พบว่าร้อยละ 74.7 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำงานเต็มที่แล้ว ร้อยละ25.3 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ทำงานยังไม่เต็มที่ ขณะที่ร้อยละ63.6 ระบุว่า นายอนุทินทำงานเต็มที่แล้ว และร้อยละ 36.4 ระบุว่า นายอนุทิน ทำงานยังไม่เต็มที่