วันที่ 5 มกราคม จ.ตรัง ที่ด้านหน้าที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง บริเวณหาดตูบ เจ้าหน้าที่พบเต่าตนุติดในแอ่งน้ำ จึงเร่งให้ความช่วยเหลือใช้เปล ก่อนยกเพื่อนำเต่ากลับลงทะเล เมื่อถึงร่องน้ำเต่าทะเลได้ว่ายน้ำออกไปยังร่องน้ำลึกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตการณ์จนเต่าปลอดภัย

โดยเต่าตนุตัวนี้เป็นเพศเมีย วัดความยาวได้ 150 ซม. ความกว้าง 90 ซม.น้ำหนัก ประมาณ 150 กก. อายุประมาณ 30 – 40 ปี  สภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์ไม่พบบาดแผล มีเพรียงเกาะเล็กน้อย เจ้าหน้าที่คาดว่าเต่าตนุตัวนี้คงกินหญ้าเพลินจนติดแอ่งน้ำเกยตื้นดูจากพื้นที่รอบๆ มีลักษณะรอยตีนตะเกียกตะกายพยายามที่จะกลับลงทะเล แต่ไม่สามารถลงกลับได้เนื่องจากน้ำลงต่ำ 

นายชัยพฤกษ์  วีระวงศ์  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จากการสำรวจก็พบเห็นเต่าตนุมาให้พบเห็นมากขึ้น ขณะเดียวกันพบมีการวางไข่ตามชายหาดต่างๆ ในรอบ 7-8 ปีเลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ของทะเลอันดามันที่เริ่มฟื้นฟูกลับมา