วันที่ 25 เมษายน ทางบริษัท ดีไฮจีนิค ประเทศไทย จำกัด จัดเจ้าหน้าที่เข้าฉีด ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว เเละเพื่อให้ผู้การทางสายตาที่อยู่ที่มูลนิธิมั่นใจเเละสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเเละปลอดภัย

ด้านจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระบุว่าได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเเละภาคเอกชนในการช่วยอำนวยความสะดวกป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว เเละขอขอบคุณเป็นอย่างมาก