วันที่ 23 พฤษภาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีการลดเวลาเคอร์ฟิวว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คนไปดูพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะลดเวลาเคอร์ฟิว จากเที่ยงคืนถึงตีสี่ ซึ่งมีการนำเสนอขึ้นมาในที่ประชุม แต่ยังไม่มีมติออกมา โดยต้องดูว่าจะประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ใช้ เรื่องเคอร์ฟิวก็ไม่ต้องพูดถึง ซึ่งการพิจารณาพ.รก.ฉุกเฉินนั้น ทางสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติจะนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม

โดยการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อนั้น อาจมีการเลือกใช้เป็นบางข้อได้ อาจปรับเวลาเคอร์ฟิว หรือไม่มีก็ได้ หรือเวลานี้ห้ามชุมนุม ต่อไปอาจจะไม่ห้ามก็ได้ ซึ่งนี่คือตัวอย่าง ที่ยกให้ฟังเพื่อให้เห็นว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับการบังคับใช้มาตรการใดบ้างเป็นคนละส่วนกัน แต่ถ้าไม่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ใช้ข้อไหนไม่ได้เลย ทั้งนี้ภาพรวมสถิติการจัดการโควิด-19 ดูดีขึ้น ถ้าดูตัวเลขของสถิติแต่ทางการแพทย์ยืนยันว่า ที่สถิติดีขึ้นนั้นเป็นผลจากการควบคุม แต่ถ้าเราไม่ควบคุม สถิติก็อาจจะแย่ลงก็ได้ ดังนั้นขอให้ตรึงไว้สักระยะหนึ่ง แล้วค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงตามลำดับ 

ให้เรียกเรียนทางไกล ไม่ใช้เรียนออนไลน์ มิถุนายนนี้โรงเรียนไหนพร้อมผ่านการประเมินเปิดได้เลย

ในส่วนเรื่องโรงเรียนที่ได้ประกาศปิดโรงเรียนและให้เรียนออนไลน์ และเลื่อนเปิดภาคเรียนนั้นเป็นคนละเรื่องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นมติ ครม. ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเรื่องการเปิดเรียนนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ว่า ขอให้ใช้คำว่าระบบเรียนทางไกล ไม่ควรใช้คำว่าเรียนออนไลน์ เพราะการเรียนทางไกล อาจจะใช้ระบบทางโทรศัพท์ และยังสามารถเรียนผ่านโทรทัศน์ หรือดาวเทียม ก็มีหลายวิธี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สอนทางไกลกันมาอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีโควิด-19 ก็เป็นการเรียนทางไกลโดยซื้อตำรามาอ่านเรียนเองที่บ้าน 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าจะต้องทำตลอดไปและไม่ได้แปลว่าจะต้องทำทุกวิชา และไม่ได้แปลว่าจะต้องทำกับเด็กทุกคน ระดับอนุบาลอาจจะอย่างหนึ่ง ระดับประถมอีกอย่างหนึ่ง และอาจจะเลือกเรียนเป็นบางวิชา เพื่อลดความเสี่ยง ลดความแออัด เพื่อให้เหลือน้อยชั่วโมง ซึ่งตอนนี้โรงเรียนที่ขอเปิดก่อน อาทิ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนจุฬาภรณ์ ที่จะขอเปิดก่อนในเดือนมิถุนายนนี้ หรือถ้าโรงเรียนไหนมีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข